Pro firmu zabývající se dodávkou lekářských produktů a služeb v krizových oblastech byla navržena a implementována webová prezentace. Ta je jedním ze základním informačních kanálů při prezentaci nabízených služeb a produktů.

Důraz byl kladen na jednoduchost a čistotu provedení bez zbytečných grafických prvků. Prezentace je tvořena pouze samostatným obsahem, který v textové a vizuální podobě zobrazuje portfolio firmy.