Počet dopravních nehod způsobených střetem se zvěří každoročně přibývá. Jedním ze způsobů prevence migrace zvěře skrze rizikové úseky jsou pachové ohradníky. Toto účinné řešení však vyžaduje pravidelnou a odpovědnou správu. K těmto účelům byla vyvinuta mobilní a webová aplikace.

Webová aplikace poskytuje prostor pro správu zavedených řešení. Pomocí mapových podkladů umožňuje plánování nových instalací, vyhodnocení řešení a jejich další optimalizaci. Díky automatické kontrole stavu látky jsou vždy s dostatečným předstihem plánována jednotlivá oživení. Webovou administraci využívají správní celky komunikací a dodavatelé bezpečnostních opatření.

Mobilní aplikace slouží pro zaměstnance provádějící instalaci a následné oživení. Prostřednictvím technologií GPS a NFC jsou do systému zaváděny reálné instalace a automaticky aktualizován stav látky po provedení oživení. Zároveň je daným postupem zajištěno, že pracovník skutečně místo navštívil a provedl požadovaný úkon.

Detailnější informace o řešení jsou dostupné z webových stránek.